Declaraties

We krijgen steeds meer vragen van patiënten over onze declaraties die ze terugzien op het overzicht van de zorgverzekeraar. In dit artikel leggen we uit wat deze bedragen zijn en hoe dit in werking gaat.

De genoemde tarieven worden elk jaar afgesproken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, en de NZa (Nederlandse zorgautoriteit) houdt toezicht hierop. Alles wat de huisarts declareert, valt niet onder het eigen risico.

Wanneer u staat ingeschreven bij een huisartsenpraktijk, betaalt uw zorgverzekeraar elk kwartaal een inschrijftarief. U kunt het zien als een soort abonnement.

Het inschrijftarief bestaat uit een basistarief en aanvullende modules. Elke praktijk heeft andere aanvullende modules, en ongeacht of u wel/niet gebruik maakt van een bepaalde module, betaalt de zorgverzekeraar toch hieraan mee. Het Nederlands zorgsysteem is immers gebaseerd op solidariteit, iedereen betaalt mee aan de zorg, ook als u geen gebruik maakt van de zorg bij de huisarts.

Sommige praktijken zijn dus ‘duurder’ dan andere praktijken, als zij een groter zorgaanbod (meer modules) hebben. U merkt hier verder niets van, de verzekeraar vergoedt deze extra modules omdat er een toegevoegde waarde is voor de verzekeraar zelf en haar cliënten.

 • Basistarief (afhankelijk van leeftijd en type wijk waar patiënt woont): €16,54 –€50,02
 • Praktijkmanager: Variabel Praktijkondersteuner innovatie: Variabel
 • Praktijkondersteuner GGZ (psycholoog): Variabel
 • Praktijkondersteuner Somatiek: Variabel
 • Mate van bereikbaarheid (gebaseerd op telefoontijden): Variabel
 • Spiegelinformatie (voor het evalueren van zorgconsumptie binnen de praktijk): Variabel
 • Omdat we geaccrediteerd zijn: Variabel

Deze tarieven worden elk jaar bijgesteld na onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Naast het inschrijftarief, declareren we ook consulten indien u gebruik maakt van ons zorgaanbod. Er zijn afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar wanneer we dit mogen boeken en hoeveel dit dan bedraagt.

Dit zijn de tarieven voor ingeschreven patiënten. Deze vallen een stuk lager uit dan wanneer men niet is ingeschreven en geen inschrijftarief betaalt.

 • Kort consult (<5 minuten): €5,07
 • Consult (5-20 minuten): €10,15
 • Lang consult (>20 minuten): €20,29
 • Visite <20 minuten: €15,22
 • Visite >20 minuten: €25,37

In samenwerking met de zorggroep IZER (Integrale Zorggroep Eerstelijn Rijnmond) IZER krijgen onze chronische patiënten (Diabetes, Astma/COPD, CVRM en Ouderenzorg) gestructureerde ondersteuning en begeleiding van de huisarts en de praktijkondersteuner om (beter) om te leren omgaan met hun chronische ziekte. Voor meer informatie, klik hier. Declaraties van modules chronische zorg worden door IZER ingediend. Bedragen zijn afhankelijk van soort chronische zorg en personeelsinzet.

Kortom:

We declareren elk kwartaal een een inschrijftarief, waarvan de hoogte afhangt van ons zorgaanbod (modules). Iedereen betaalt mee aan alle onderdelen van het inschrijftarief, ongeacht of men er gebruik van maakt; het solidariteitsbeginsel.

Naast het inschrijftarief boeken we consultkosten voor elk type contact, de hoogte hangt af van de tijd die we aan u besteden.

De tarieven komen uit onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De NZa (Nederlandse zorgautoriteit) houdt toezicht hierop. Alle huisartsenzorgkosten vallen niet onder het eigen risico.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn na het lezen van dit artikel, kunt u mailen naar info@hapwijnhaven.nl.