Praktijkregels

Gedrag
Helaas krijgen wij steeds vaker te maken met agressie in de huisartsenpraktijk. Wij tolereren geen fysieke of verbale agressie jegens ons personeel. Deze voorvallen zullen altijd vastgelegd en intern besproken worden. We kunnen passende maatregelen nemen conform de richtlijnen van de Nederlandse Artsenfederatie KNMG.

Corona
Ongeacht uw vaccinatiestatus, gelden bepaalde gedragsregels vanwege het coronavirus.

  • U belt uw fysieke afspraak af indien u klachten heeft of in isolatie moet van de GGD (uitgezonderd ons coronaspreekuur).
  • Neem een mondkapje mee naar de praktijk.
  • Wij gaan niet in discussie over het beleid van de overheid.

No-show beleid
Voor het niet of te laat verschijnen op een gemaakte afspraak kunnen altijd begrijpelijke redenen bestaan. Onverwachte crisissituaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Als dit echter te vaak gebeurt, zullen wij helaas een wegblijftarief in rekening brengen. Ons doel is om zo min mogelijk plekjes verloren te laten gaan, geef ons dus de kans iemand anders uw plek te geven.

Zeg uw afspraken minimaal 24 uur van tevoren af (alleen op werkdagen). Bij voorkeur doet u dit per mail naar info@hapwijnhaven.nl

N.B.: een afspraak van maandag zegt u dus vrijdag af.

Minderjarigen
Minderjarigen Voor minderjarigen onder de 16 jaar, moet minimaal ook één ouder/verzorger bij ons ingeschreven staan. Deze ouder/verzorger ondertekent namens de minderjarige. Na een echtscheiding met gezamenlijk ouderschap, moeten beide ouders tekenen voor de inschrijving of uitschrijving van het kind. Jongeren vanaf 16 jaar tekenen zelf.

Uitschrijven
ls u naar een andere huisarts gaat of (naar het buitenland) verhuist, laat het ons weten. Dan kunnen we zorgen dat uw dossier niet verloren gaat en behouden wij het overzicht over onze patiëntenpopulatie. Tevens kunt u maar bij één praktijk ingeschreven staan.

  • Informeer ons ingeval u een nieuwe huisarts heeft gevonden.
  • Informeer ons bij wijziging van uw contactgegevens (bijv. telefoonnummer, e-mail).