Onze praktijkvoering

Wij zijn vanaf heden telefonisch bereikbaar tussen 8:00-12:00. Vanaf 12:00 zijn wij alleen nog bereikbaar voor dringende medische hulpvragen.

Voor alle andere vragen kunt u de praktijk ook makkelijk bereiken via onze website gebruik makend van MijnGezondheid.net of de app MedGemak.

We willen kwalitatief hoge reguliere huisartsenzorg leveren ondanks de huidige crisis en de toenemende zorgvraag. Daarom moeten we ons beschikbare ondersteunend personeel zo efficiënt mogelijk inzetten door steeds meer gebruik te maken van e-health. Het merendeel van de telefonische contacten in onze praktijk bestaan uit aanvragen van herhaalrecepten of het maken van een afspraak. Deze twee zaken zijn ook makkelijk te regelen via onze website.

“Patiënten gaan steeds meer de regie voeren over hun eigen gezondheid. Digitalisering is hierbij van belang.”

Hierdoor hebben de assistentes meer tijd over voor andere patiëntgebonden contacten, zoals stikstof behandelingen, injecties geven, bloeddruk controle bij chronische patiënten en meer preventieve zorg.

Online, via het patiëntenportaal, boekt u een telefonisch consult.
Voor fysieke afspraken, of afspraken bij assistentes/praktijkondersteuners, kunt u bellen.

Bel de assistente 8:00-12:00 (010 – 411 12 07 en maak geen keuze).
N.B: afspraken kunt u annuleren door >24 uur van tevoren (maandag-vrijdag) een mailtje te sturen naar info@hapwijnhaven.nl.

Online, via het patiëntenportaal.
Spreek de receptenlijn in: 010 – 411 12 07 en toets een 2.

Online, via het patiëntenportaal kunt u met de huisarts communiceren.
Hier staan veelgestelde praktische vragen.

Voor testen en vaccinaties kunt u terecht op www.coronatest.nl.
Geen Digi-D? U kunt de GGD bellen voor testen op 0800-1202, en voor vaccinaties op 0800-7070.

Ook als u bent gevaccineerd, moet u zich laten testen bij klachten.
Voor algemene informatie verwijzen we u naar deze pagina, het RIVM en het landelijke nummer 0800-1351.